Group Pictures

2018/03. From left to right, Lei Zhang, Zheng Chang, Srinivas Thanneeru, Yue Yang, Xinsong Su, Elena Rodriguez, Zichao Wei, Lei Jin, Jingwen Ding, and Lingyun Li.

 

img_3432
2016/09. From left to right, Nick Milazzo, IC Duay, Abdullah Alamri, Gengsheng Weng, Meg McCabe, Yu Huang, Lei Jin, Jingwen Ding, Srinivas Thanneeru, Aaron Lopes and Ben Liu.

 

IMG_2703
Group BBQ 2015/09. From left to right, Hongqiang Li, Anthony Federico, Jingwen Ding, Huiqin Yao, Alireza Shirazi Amin, Lei Jin, Ben Liu and Srinivas Thanneeru.

 

IMG_2178
Group Picture 2015/04. From left to right, Jingwen Ding, Anthony Federico, Srinivas Thanneeru, Weikun Li, Chunghao Kuo and Ben Liu.

 

IMG_1143
Group Picture 2014/07. From left, Chunghao Kuo, Srinivas Thanneeru, Istvan Kanyo, and Weikun Li